Serwis kotłów Viessmann Wrocław - tel: 660 424 687 poniedziałek - piątek w godzinach 8-16.

Serwis Kotłów Wrocław:

Serwis Vitodens Wrocław:

Serwis Vitopend Wrocław:

Poniżej przybliżamy Państwu wybrane czynności serwisowe wchodzące w przegląd pieca Vitodens 200. Są to czynności którym powinna być poświęcana szczególna uwaga, gdyż decydują one o bezpieczeństwie i bezawaryjnej pracy kotła gazowego po przeglądzie.

Od części opisanych czynności zależy również ekonomia pracy. Wielu klientów serwisu we Wrocławiu wykonuje konserwacje głównie, aby zmniejszyć zużycie stale drożejącego gazu.

Opis nie zawiera szeregu innych czynności serwisowych zalecanych przez firmę Viessmann podczas napraw lub konserwacji pieców gazowych.

numer 1

Czyszczenie wymiennika ciepła woda powietrze.

Szczególnie ważne bo to w nim przekazywane jest ciepło ze spalania gazu na instalację. Powstaje tam nalot, osad mineralny który pomniejsza sprawność kotła gazowego. Brudna komora spalania to źródło wielu awarii i kosztownych napraw.

numer 2

Kontrola stanu palnika, uszczelki palnika, elektrody jonizacyjnej i zapłonowej.

To bardzo ważny krok konserwacji kotła gazowego, jego pominięcie to gwarantowane kłopoty z zapłonem, błędy F4, E8 oraz inne. Wiele napraw pieców Viessmann Vitodens 200 we Wrocławiu to właśnie kontrola elektrod, ich odstępu.

numer 3

Serwis naczynia wzbiorczego w kotle poprzez kontrole i uzupełnienie naczynia wzbiorczego.

Zbyt duże ciśnienie w każdym kotle gazowym powoduje wycieki z zaworu bezpieczeństwa. Praca poza zalecanym zakresem ciśnienia wody: 1,0-2,0 Bar może powodować uszkodzenia, przegrzania a naprawa związana jest z wezwaniem serwisu.

numer 4

Kontrola szczelności gazowej pieca to obowiązek każdego serwisanta.

Podczas konserwacji lub napraw rozkręcane są połączenia gazowe a poprawność ich ponownego montażu weryfikujemy zawsze metodą objętościową. Daje ona pewność, że po serwisie wszystko jest szczelne.

numer 5

Weryfikacja zabezpieczeń.

Zgodnie z zaleceniami firmy Viessmann wszystkie czujniki odpowiedzialne za poprawną pracę kotła gazowego powinny być kontrolowane podczas standardowego serwisu. Serwis pozwala z wyprzedzaniem zapobiec nieoczekiwanym awariom.

numer 6

Analiza spalin.

Jedna z ważniejszych czynności serwisowych. Pozwala jednoznacznie ocenić skład mieszanki gazowej podawanej przez kocioł do komory spalania. Odpowiednia mieszanka to ekonomiczna praca pieca, brak usterek związanych z zapłonem (F4, FD oraz inne).

Opis podstał na m. in. na podstawie dokumentacji Serwis Viessmann.