Serwis kotłów Viessmann Wrocław - tel: 660 424 687 poniedziałek - piątek w godzinach 8-16.

Serwis Kotłów Wrocław:

Serwis Vitodens Wrocław:

Serwis Vitopend Wrocław:

Kocioł Viessmann Vitodens 050 zgłasza błędy na wyświetlaczu. Zasadniczo są dwa rodzaje/grupy błędów: błędy o niskim i wysokim priorytecie.

  • Do blędów o niskim priorytecie zaliczamy np. błąd 59 - przerwa w obwodzie czujnika temperatury na wypływie ciepłej wody
    użytkowej.
  • Do błędów o wysokim priorytecie zaliczamy te poważne np. błąd F2 - przegrzanie. Błędy takie w kotle Vitodens 050 pokazywane są poprzez migający kod usterki. Te błędy wymagają resetu. 

Resetowanie kotła Viessmann Vitodens 050 polega na jednoczesnym przyciśnięciu prvitodens 050 resetzycisku Mode i OK. Na grafice obok odpowiednio przyciski A i C. Powoduje to usunięcie z pamięci regulatora kotła otatniej usterki i ponowną próbę uruchomienia urządzenia. Proszę wykazać się cierpliwością i odczekać pół godziny jeżeli reset nie pomoże. Czasem kocioł musi ostygnąć przed ponowną próbą zapłonu.